Dinsdag 04 juli 2023

Het geheim van een langdurige relatie

De meeste onder ons verlangen naar een langdurige relatie, en liefst een tot de dood ons scheidt. Hoe zorgen we ervoor dat we die ook krijgen?

Als we even binnen in onszelf kijken dan merken we op dat we twee tegenstrijdige behoeften hebben.

  1. Iedereen heeft de behoefte aan zekerheid, betrouwbaarheid, veiligheid, voorspelbaarheid, duurzaamheid, kwaliteit. Al datgene wat ons het gevoel geeft 'thuis te zijn'.
  2. De behoefte aan nieuwe ervaringen, avontuur, het onbekende en onverwachte, verrassingen.

Wanneer we deze twee behoeften verenigen in onze relatie dan kunnen we spreken van een relatie met passie.

Passie ontstaat bij het verlangen de ander te 'hebben', 'bezitten', in zijn of haar nabijheid willen zijn.

Maar passie heeft ook ruimte nodig. Het is in de ruimte dat we terug bij elkaar willen zijn. Spenderen we teveel tijd samen dan verlangen we opnieuw naar autonomie, naar tijd voor onszelf om ons op te laden om daarna weer naar de overkant te kunnen gaan, naar een partner die op ons wacht.

Wanneer voelen mensen zich aangetrokken tot hun partner?

Sommige mensen voelen de aantrekking tot de ander op de momenten dat de partner weg is. Wanneer ze niet bij elkaar zijn maar aan de partner denken en voelen dat ze alleen zijn waardoor heimwee ontstaat naar het samenzijn. Afwezigheid en heimwee zijn de ingrediënten van verlangen.

Andere mensen verlangen naar hun partner als hij/zij deze ziet in aanwezigheid van andere mensen. Wanneer hij/zij aandacht krijgt van anderen. Met andere woorden, op momenten dat er aandacht gaat aan vrienden, familie, kennissen, collega's en niet naar de partner.

De aantrekking tot de eigen partner wordt voor sommige mensen groot als zij zien hoe hun partner opgaat in zijn/haar passie. Wanneer de ander een vat vol levensvuur is.

Het kan zijn dat jij naar je partner verlangt op het moment dat hij straalt van zelfvertrouwen en met volle kracht in zijn schoenen staat.

Of je voelt je aangetrokken tot je partner als hij een beetje mysterieus is en moeilijk te bereiken valt.

Verlangen steekt ook de kop op als je samen lacht. Als je een nieuw stukje van jezelf laat zien. Wat nieuw is trekt de aandacht en willen we hebben. Het is op deze plaats waar verlangen ontstaat.

In de ruimte tussen jou en de ander ligt niet alleen het verlangen maar ook het erotische elan.

Pas op! De grootste killer van je verlangen is op het moment dat de ander je nodig heeft, als je partner je claimt, je zorgen nodig heeft. In 'zorgen voor' zit geen verlangen. Het is fijn en liefdevol dat je zorg draagt voor je partner maar het is een krachtig anti-afrodisiacum.

Verlangen naar elkaar kan uitmonden in seks.  

Zoals de psychologe Esther Perel het mooi uitdrukt: 'Seks is niets wat je doet, seks is een plek waar je heengaat. Het is een ruimte die je betreedt binnen in jezelf, met een ander. Wat wil je ervaren tijdens seks? Een moment dat je geen verantwoordelijkheid moet nemen, je kinderlijke wensen tot uiting kan brengen, is het een ogenblik van meditatie, is het een plek waar je ondeugend en veilig agressief kan zijn? Wat wil je beleven? Het is niet alleen een gedrag dat je toont, maar ook een taal die je spreekt.

Mensen zeggen vaak: 'Ik wil meer seks', maar eigenlijk willen ze betere seks. Ze willen terug het verlangen naar elkaar voelen, de passie, de energie die hen tot elkaar toetrekt.

Dus: voedt het verlangen en vergroot jouw passie naar elkaar toe door:

  1. Interessant te blijven voor elkaar. Wees ondernemend en nieuwsgierig in je leven. Doe datgene wat je nog nooit deed, alleen of samen.
  2. Kijk naar je partner met nieuwe ogen, vanop een afstand alsof je hem voor het eerst ziet.
  3. Zorg voor genoeg afstand tussen jullie. Onderneem activiteiten alleen, zodat je partner nieuwsgierig kan zijn over wat je hebt gedaan en ervaren.
  4. Hou van je eigen lichaam en van jezelf.
  5. Wees energiek. Iemand die zich dood voelt van binnen door overbelasting heeft geen energie om naar de partner te verlangen. Zorg dus voor balans in je leven.

Partners in een langdurige relatie weten dat de passie op momenten wat afneemt om daarna weer op te flakkeren. Net als de maan die aan en afneemt. Ze weten dat passie niet uit de lucht komt vallen. Je moet er bewust en opzettelijk aan werken.

Hebben jullie hierbij hulp nodig dan sta ik graag voor jullie klaar.

Wil je graag meer tips en inzichten?  Je kan mij volgen op Facebook.