Dinsdag 18 juli 2023

Hoe pak je conflicten aan op een positieve manier?

 

Conflicten zijn onvermijdelijk. Ieder van ons heeft zijn eigen bril waarmee hij naar de wereld en naar de relatie kijkt.

Ieder heeft een eigen opvoeding gekregen. Er waren levensgebeurtenissen die een grote indruk nalieten of we hebben zelfs trauma's die nog in onze rugzak zitten. Iedereen heeft zijn eigen verlangens, behoeften, inzichten, meningen en (voor)oordelen. Kortom, we zijn authentiek en dus anders dan de partner.

Wist je dat we op basis hiervan 70% van onze verschillen niet kunnen overbruggen? Het probleem is niet dat we anders denken maar de manier waarop we reageren op het anders-zijn van de partner.

Wat speelt er zich af bij een conflict? Er ontstaat emotionele verwijdering en eenzaamheid. Dit komt omdat we:

 1. Kritiek geven. Dit treedt op als de partner zich niet gehoord of gezien voelt. Kritiek is gericht op de ander en kan hard binnenkomen.
 2. Negeren of minachten. Ook hier richten we ons op de ander. Los je verschillen niet op, dan blijven conflicten bestaan en vergroot de ontevredenheid over de partner  en kan zelfs eindigen in afkeer.
 3. Verdediging. Op momenten dat de aanvallende of kritiek gevende partner zich niet terugtrekt of verontschuldigt gaan we ons richten op onszelf en gaan we in verdediging. Je geeft je partner de schuld. Feitelijk zeg je: 'Jij bent het probleem, niet ik', waardoor het conflict verergerd.
 4. Optrekken van een muur. Voelt iemand zich aangevallen, dan zakt hij weg in passiviteit en trekt zich terug in zichzelf. Hij/zij loopt weg van de ruzie en wil de confrontatie niet aangaan. Door weg te lopen, loopt hij tegelijk ook weg van de relatie.

 

Heel herkenbaar gedrag maar als relatietherapeute zou ik willen zeggen: STOP hiermee! Roep een halt toe aan kritiek geven, negeren of minachten, jezelf verdedigen en bouwen van een muur! Het brengt je geen stap vooruit! Integendeel, de problemen nemen toe en escaleren.
 

Wat doe je dan best wel?

 1. Kalmeer even en reageer niet zonder eerst na te denken. Ook al heb je achteraf spijt van datgene wat je tegen je partner zei, de woorden zijn uitgesproken en gehoord en sloegen in als een pijnlijke bom. Beter voorkomen dan genezen dus: zeg stop tegen jezelf!
 2. Vind je geen rust en raak je over je theewater? Vraag dan een time-out en ga je even ontspannen. Neem daarna terug de eerste stap tot gesprek.
 3. Uit je klacht zonder verwijt en aanhoor deze van je partner. Spreek in de 'ik'-vorm in plaats van 'jij'. Zeg wat je ziet, voelt, nodig hebt en wees hierin duidelijk. Geef je partner de ruimte om het te laten binnensijpelen. Luister ook naar datgene wat het bij hem/haar doet. Sta daarbij tolerant tegenover elkaars eigenheid!
 4. Zie en neem je eigen verantwoordelijkheid. Jij hebt altijd een aandeel in het conflict, hoe klein ook. Een relatie is een communicatie tussen twee mensen, waar ook jij deel van uitmaakt.
  Waardeer en respecteer de mening van je partner. Bewonder zijn anders-zijn en anders denken. Misschien kan je van hem/haar leren? Weet dat waaraan jij je ergert bij je partner een teveel is van datgene wat jij zou moeten doen. Ik geef je een voorbeeld. Stel dat jij de kwaliteit 'ordelijkheid' bezit. Wanneer je hierin overdrijft zou je te perfectionistisch kunnen zijn. Dat is de valkuil waarin jij kan vallen. Zit je in die put? Laat los en blijf je niet krampachtig vasthouden aan je perfectionisme. Waar heb jij een hekel aan als ordelijkheid boven aan je lijst met waarden staat? Mensen die slordig en onverschillig zijn. Herkenbaar? Laat dit nu juist de 'negatieve' kant van je partner zijn! Zet deze twee tegenpolen samen en het conflict is geboren. Leer elkaar zien als voorbeelden hoe het ook anders kan. Het één is niet beter dan het andere, het is gewoon anders met elk zijn voor- en nadelen. Hou rekening met het standpunt van de ander, negeer het anders-zijn niet van elkaar.
 5. Wees vriendelijk en attent. Toon je partner dat je van hem/haar houdt door de taal van de liefde te spreken: samenzijn, positieve woorden gebruiken, dienen, lichamelijk contact en cadeaus geven. Meer uitleg hierover vind je in deze blog die ik erover schreef: De 5 talen van de liefde (contenta.be)
 6. Herstel de relatie door de invloed van je partner te accepteren.
 7. Sluit compromissen door te onderhandelen. Zoek hierbij naar gemeenschappelijke behoeften en verlangens en probeer de standpunten van de ander te overwegen in de beslissingen die jullie maken.
 8. Aanvaardt de ander zoals hij/zij is. Het gaat niet om veranderen, maar om onderhandelen!

Loopt dit niet van een leien dakje? Heel begrijpelijk, iedereen strubbelt hier op momenten mee. Vaak omdat er onderliggend onuitgesproken verdriet, teleurstelling en woede ligt. Wil je jouw relatie op een hoger level krijgen en kan ik je hierbij ondersteunen dan krijg ik graag een teken van jou. Ik wens jullie alvast veel succes met jullie relatie.

Ben jij al één van mijn vele volgers op Facebook?