Maandag 27 september 2021

Moeilijke levenservaringen? EMDR is de oplossing!

Iedereen ervaart in zijn leven moeilijkheden die zo ingrijpend kunnen zijn dat ze een blijvende invloed hebben op het verdere denken en doen.  Meestal proberen we deze nare ervaringen weg te duwen.  We steken ze achter slot en grendel en hopen dat ze ons niet meer lastig vallen.  Doch dit gebeurt niet.  Ze bepalen mee ons dagelijks handelen en hebben invloed op hoe we ons voelen.  Ze komen terug in onze dromen, via nachtmerries of een chronisch ‘zich niet goed voelen’.

Maak komaf met de negatieve gevolgen van negatieve ervaringen.  Hoe je dit kan doen lees je hier.

 

Wat is EMDR?

EMDR (Eye Movement Desensitization and Reprocessing) is een wetenschappelijk bewezen therapeutische benadering die ervan uitgaat dat problemen gebaseerd zijn op onverwerkte, lichamelijk opgeslagen herinneringen die een invloed hebben op de huidige gedachten, emoties en gedragingen van mensen.  De negatieve overtuigingen over zichzelf zijn gelinkt aan de onverwerkte gebeurtenissen en zijn in het geheugen opgeslagen. Negatieve overtuigingen kunnen zijn: ‘Ik ben niet goed genoeg’, ‘Ik mag er niet zijn’, ‘Ik ben dom, lelijk, onbekwaam’,…  Onverwerkte gebeurtenissen die aan de basis liggen van ons niet goed voelen zijn bijvoorbeeld: pestgedrag op school of werk, ontoereikende opvoeding, onveiligheid tijdens de opvoeding, emotionele en/of fysieke mishandeling, ongelukken, diefstal, enz.

EMDR heeft als doel deze negatieve gebeurtenissen te verwerken waardoor ook het negatieve denken over zichzelf stopt.  Daarbij gaat men tijdens EMDR positieve overtuigingen installeren zodanig dat mensen opnieuw in hun krachten gaan staan. 

Het doel van traumatherapie is het normaliseren van de gevolgen van het trauma.  Alle symptomen die iemand vertoont zijn normale reacties op een abnormale situatie.  EMDR helpt afstand creëren ten opzichte van de traumatische herinnering en geeft op die manier de cliënt terug de controle over zijn/haar leven.

Een volledige EMDR behandeling bestaat uit het evalueren en verwerken van vroegere gebeurtenissen, actuele triggers en de gewenste toekomst. 

 

Voor wie?

 • Mensen die geconfronteerd werden met een plots, onverwachte en acuut levensgevaar als slachtoffer, getuige of als naaste van een persoon die de gebeurtenis meemaakte.  Denken we hierbij aan verkeersongevallen, verkrachting, meemaken van geweld in het gezin, brand, ontslag,…..    Dit noemen we de type 1 trauma’s.
 • Daarnaast zijn er de langdurig herhaalde trauma’s zoals seksueel of lichamelijk geweld, kindermishandeling, langdurig pestgedrag, enz….
 • Mensen met PTSS symptomen die gebukt gaan onder herbelevingen, vermijdingsgedrag  (gedachten, gesprekken en gevoelens rond het trauma vermijden) waarvan de klachten langer dan één maand duren.  Mensen die zich de gebeurtenis niet meer kunnen herinneren en overdreven negatieve overtuigingen of verwachtingen hebben over zichzelf en de wereld.  Het zijn diegene die woede uitbarstingen hebben die niet in verhouding staan tot de gebeurtenissen.  Zij die overmatig waakzaam zijn en/of snel schrikreacties vertonen.  Ze hebben moeite met concentratie en hebben vaak last van slaapstoornissen. 
 • Mensen die last hebben van stemmingsstoornissen en moeilijk in staat zijn zichzelf tot rust te brengen. 
 • Andere cliënten hebben last van fysiologische overgevoeligheid voor geluiden, beelden en gedachten die gelinkt zijn aan het vroegere trauma.
 • Er zijn mensen die hun emoties bevriezen of om de controle over zichzelf te herwinnen overgaan tot automutilatie, risicovol gedrag gaan vertonen, dwangmatig gaan eten of braken, drugs of alcohol gaan gebruiken of zelfmoordneigingen gaan ontwikkelen.
 • Anderen hebben hun toekomstperspectief verloren en voelen zich wanhopig en onmachtig. Het vertrouwen in anderen is fundamenteel aangetast maar ook vindt er een verstoring plaats in de relatie met zichzelf.  Ze kunnen gebukt gaan onder een chronisch schuld en schaamtegevoel en/of een laag zelfbeeld.  Gevoelens van isolement en afgesneden zijn van anderen, onmacht en incompetentie nemen de bovenhand.

Verder zijn ook deze populaties met succes behandeld met EMDR-therapie:

 • Fobieën, paniekstoornissen en gegeneraliseerde angststoornissen.
 • Depressie
 • Hechtingsstoornissen
 • Gedragsstoornissen
 • Migraine
 • Fysiek onverklaarbare lichamelijke klachten
 • Verslavingen
 • Rouw
 • Obsessiefcompulsieve stoornissen
 • Chronische pijn

Het beleven van hulpeloosheid en onmacht zijn de centrale kenmerken van een traumatische situatie.

Wist je dat aan de basis van burn-out en depressie vaak een onverwerkt trauma aan de basis ligt?

 

Wat helpt maar geneest niet?

 • Vermijden over het trauma te spreken.
 • Spreken over het trauma waarbij de gevoelens naar boven komen zonder ze te verwerken met gevaar van hertraumatisering.
 • Ontspanningstechnieken omdat de gebeurtenissen niet worden verwerkt, enkel toegedekt.

 

Wat is het voordeel van een EMDR behandeling?

De negatieve herinneringen worden geïdentificeerd en verwerkt maar hebben ook een invloed op gelijkaardige ervaringen die soms spontaan worden verwerkt. 

Het versterkt het vermogen van de cliënt om adequaat te reageren op huidige en toekomstige situaties.

Het maximaliseert het vermogen van de cliënt om spontaan te reageren en authentiek te zijn.

Klachten als slaapstoornissen, zich niet goed in zijn vel voelen, angsten, enz.  verdwijnen.

Het zorgt voor tevredenheid, voldoening en welzijn.

 

Hoe?

EMDR is een integratief protocol dat verloopt in 8 fasen dat gestuurd wordt door het AIP model (Adaptive Information Processing Model).  Herinneringen worden opgeslagen via associaties en vormen geheugennetwerken die huidige ervaringen verbinden met ervaringen uit het verleden.  De aanpak is gericht op het verwerken van disfunctionele herinneringen.  Wanneer een ervaring (zowel een positieve als een negatieve) met succes wordt verwerkt, wordt die op de juiste wijze opgeslagen en geïntegreerd in het geheel.  Wat nuttig is, wordt opgeslagen, wat niet langer geschikt is wordt geëvacueerd.

 

De componenten van een herinnering

Een herinnering bestaat uit:

 • Percepties (beelden, geluiden, geuren, aanrakingen, smaken)
 • Gedachten
 • Emoties
 • Lichamelijke sensaties
 • Overtuigingen

Tijdens de EMDR- behandeling gaan we met al deze componenten aan de slag om ze te verwerken en op die manier tot een  geïntegreerd geheel te komen.

 

De fase van EMDR-behandeling

1. Anamnese

We luisteren naar het verhaal van de patiënt, zijn klachten en bezorgdheden om een zo goed mogelijk beeld van hem/haar te krijgen.  Aan de hand van selectiecriteria beoordelen we of de cliënt klaar is om de behandeling te starten.  We identificeren ontwikkelingsachterstanden en vaardigheden.  Samen met de cliënt onderzoeken we de thema’s die verband houden met de huidige problematiek.

2. Voorbereiding

Deze bestaat uit het onderzoeken of de cliënt klaar is voor verwerking.  Indien nodig wordt er extra aandacht besteed aan stabilisatieoefeningen.  Ik geef nog meer uitleg over datgene wat  kan verwacht worden voor, tijdens en na de verwerking van de herinneringen.  Zoals het feit dat de  ‘aard van het geheugen’ kan veranderen: het beeld kan vervagen of verdwijnen, de cliënt kan geen emotie meer voelen bij het oproepen van de gebeurtenis, nieuwe informatie kan terug in het geheugen komen, een hoog niveau van emotie kan opduiken tijdens de verwerking, er bestaat een risico van herval van drugsmisbruik/ dwanghandelingen of impulsief gedrag wanneer traumatische herinneringen worden gereactiveerd.

Ook de techniek van de bilaterale stimulatie wordt uitgelegd.

3. Evaluatie

We gaan op zoek naar de negatieve overtuigingen die je over jezelf hebt.  Deze zijn onder te brengen in drie thema’s: verantwoordelijkheid (zelfwaarde of schuld), veiligheid en controle.

Samen onderzoeken we welke emoties en lichaamssensaties er gepaard gaan met de negatieve herinnering die we dan ook gaan opschalen.

De negatieve overtuiging gaan we transformeren naar een positieve overtuiging.

4. Desensitisatie

In deze fase gaan we aan de slag met oogbewegingen of tikken en dit gedurende korte tijd.  Op die manier wordt de informatie geïntegreerd.  Het kan zijn dat hier onverwachte en onverwerkte gebeurtenissen naar boven komen.  De cliënt kan op elk ogenblik het proces beëindigen.  Hij/zij heeft de volledige controle.

5. Installatie

Hier gaan we de link tussen de positieve gedachte en de verwerkte herinnering versterken.

6. Lichaamsscan

In dit deel van het proces gaan we controleren of de fysieke reacties congruent zijn met de verwerkte herinnering en de bijbehorende positieve cognitie.

7. Afsluiten

We gaan ons terug concentreren op het ‘hier en nu’.  Wat heeft de cliënt geleerd over zichzelf tijdens de EMDR-sessie?

8. Her-evaluatie

Tijdens de volgende afspraak wordt overlopen hoe de cliënt zich na de EMDR-behandeling heeft gevoeld.  Dit helpt de cliënt om de effecten van verwerking te herkennen en vast te houden, zowel wat de herinnering zelf betreft als de gevolgen van de verwerking.

Contra-indicaties

 • Zwangerschap in het eerste trimester
 • Lichamelijke problemen zoals hartziektes en epilepsie
 • Onvermogen om te leren uit het verleden
 • Ondoeltreffende behandeling van verslavingen
 • Secundaire ziektewinst om de symptomatologie te behouden

Bron: EMDR- opleiding Ludwig Cornil

 

EMDR is een effectieve methode om nare gebeurtenissen te verwerken en  jouw leven terug in handen te krijgen.  Heb je nog vragen of wil je ermee aan de slag?                                                                        

Je kan mij contacteren op: 0472 82 83 08 of laat een boodschap achter via het contactformulier.